En Biel de So’n Dalmau

Fa molts d’anys, no ho sabria ni ubicar en el temps, que vaig sentir parlar per primera vegada de’n Biel de So’n Dalmau … Era el meu conco Toni (encara que sempre ha estat el tio Toni)

Un grapat d’anys després i en un entorn completament diferent vaig sentir a un cap de projecte començar una reunió diguent : “Al·lots i Al·lotes callau, que si se memòria no me falla, jo ara vos contaré s’història de’n Biel de So’n Dalmau, Deu el tengui en la glòria”. Tothom va quedar un poc fora de joc, manco jo que me vaig començar a esbutzar de ses rialles … Cagon dena, una persona a la feina que no parlava de “coaching”, “targets” o “scheduling” !!!

Jo mai me l’havia sabut sencera a la glossa, i no vaig deixar perdre l’ocasió per dir-li que fes un esforç i que l’escrigués en uort (word per si no m’heu seguit la broma). Així ho va fer, però malauradament amb un parell de trasllats de papers i comptes d’email, no tenc el “uortescrit” localitzat. Afortunadament vaig localitzar una altra transcripció aquí (blocgroc) que és la que vos pas aquí. Segons comenta l’autor de l’entrada sembla que és un anònim popular que recollí en Gabriel Janer a “Sexe i cultura a Mallorca: El Cançoner”. Gràcies als dos!!!

Salut!

Al.lots i al.lotes callau.
vos vaig a contar s’histori’
d’En biel de Son Dalmau
que Deu el tengui a la glori’.

Aquest jove arribà un dia
que es pardal se li enravanà
– Mon pare, jo me vull casar
que aquesta vida no es vida.-

Dos anyets de festejar
i un diumenge de matí,
amb capell i corbatí,
En Biel se mos casà.

Es foteren bon xicolati,
i unes copetes de suc,
i partiren cap a Lluc
amb so carretó de l’avi.

Arribaren an es quarto,
s’al.lota se despullà,
i En Biel l’empitonà
i boixaren un bon rato.

Ell va ser bo d’esbravar
més ella com més anava
mes calenta se posava
i no el deixava alenar.

Prest es menuts acabà;
i ella molt emprenyada
veient que ell no enravanava,
d’aquest modo li parla:

– Biel, tu m’has enganada
Mira’l-te que ja no s’empina
Boixava mes de fadrina!.
i per això m’he casada?

I no estàs empegueït
de vorer-me aquí aixencada
i amb sa cotorra badada
i es gallet ben deixondit.

Mentre tu en ses dues mans
t’estàs tocant es collons
aquí jo estic esperant
i ja me fan mal es ronyons

– Maria, m’has acabat,
ja no puc ni aixecar-lo.
vols un rava que he comprat?
sera un bon consolador.-

Sentí això i com una moixa
des llit un bot va pegar;
sa cotorra li posà
a damunt sa seva boca.

– Mama aquí valent cabro
Mama aquí, gran fill de puta.
Mama aquí, ja t’he avorrit.
Mama aquí, sa sang me puja.-

En Biel s’acollonà
i va fer lo que li manaven
des susto se conquigà
i així sa nit acabaren .

Que serveixi de lliçó
en es joves de demà:
JUST PES FET D’ENRAVANAR
UN HOMO NO ES CASADOR

Una resposta a «En Biel de So’n Dalmau»

 1. Estimat Xavi:

  Bona feina obrir un blog
  per anar tots divagant
  si sa cosa va marxant
  per compartir serà bon lloc

  Bona tasca germà meu
  fer memòria i present
  testimoni d’es talent
  de qui compateix “lo seu”.

  Important es recordar
  Important viure al dia
  deixar constància com sia
  de lo que faci divagar.

  Sols divaga qui te temps…
  però temps tots en tenim
  24 hores tots vivim
  Essencial fer-ho contents

  Acabaré fent conclusió:
  “Aquesta glosa ja es vostra
  quedi això com a mostra
  de sa meva admiració
  diré més…gran devoció
  a n’aquesta família nostra”

  SALUT I MOLTS D’ANYS

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *