Docència

En aquest lloc trobareu material docent utilitzat per a la impartició del Grau Superior en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (DAM) i del certificat de profesionalitat IFCT0410 “Administración y diseño de redes departamentales”

Concretament per DAM, de les assignatures:

  • Primer curs : Llenguatge de marques i sistemes de gestió de la informació
  • Primer curs: Programació
  • Primer curs: Entorns de desenvolupament
  • Segon curs: Desenvolupament d’interfícies
  • Segon curs: Serveis i processos

La majoria del material és d’elaboració pròpia i en cas contrari s’especificarà la font respectant els drets d’autor.

El contingut se troba estructurat en el menú superior i desplegant-lo se pot accedir al diferent contingut ordenat per curs i assignatura.

Esper que el trobeu útil i compartiu aquestes pàgines.