“Un carro de putes,
anava a sa guerra;
es carro trabuca,
ses putes pe’n terra.”

Deixa un comentari