Complements de G-Suite

De moment, només 1, però vindran més complements per G-Suite.

GSuite Forms-Descompta punts: Complement per Google Forms que descompta punts a un form de GSuite per preguntes incorrectes. (encara en construcció. Si tens cap dubte o problema, fes-me una piulada).

De moment només funciona en formularis que únicament contenen preguntes tipus checkBox que són les que jo utilitzo als formularis avaluables.

Capture5
Capture3
Capture2
128