Exercici topologia i adreçament IP

A continuació tenim aquest diagrama i recuadre amb unes IPs. Decidiu les IPs que posaríeu a cada una de les notes en blanc del diagrama.
exercici_top_inv

Aquí teniu l’arxiu de la topologia (en .zip) que se va fer originalment amb draw.io:

Baixar fitxer

Exemple pressupost per projectes en excel

Aquí teniu un exemple de pressupost per projectes. Adapteu-lo a les vostres necessitats.