Exemple pressupost per projectes en excel

Aquí teniu un exemple de pressupost per projectes. Adapteu-lo a les vostres necessitats.