Exemple full de càlcul creació pressupost

Aquí teniu un exemple de full de càlcul com a base per crear un pressupost:

Gràfiques sinusoidals (discretes i continues) en full de càlcul

Senyals continuus

Senyal discret (mostrejat)