Com muntar SFTP/SSH al Finder de MacOSX

Haurem d’utilitzar homebrew

brew cask install osxfuse
brew install sshfs

Una vegada instal·lat, escriurem:

sshfs username@hostname:/remote/directory/path /local/mount/point -ovolname=NAME

Si no tenim homebrew instal·lat, a un terminal del Mac farem:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install.sh)"

Per més info sobre homebrew: https://brew.sh/index_ca