Esquema obtenció codi executable

Esquema del procés per a l’obtenció del codi executable