Exercici assignació IPs i topologia

Al següent esquema existeixen dues errades en les assignacions d’IPs. Podeu trobar-les?

60434

 

Diagrama extret de http://www.filedudes.com/images/screenshots/60434.gif

Deixa un comentari